styrelse

Vid årsmötet 13 mars 2022
valdes följande styrelseledamöter

Ordinarie:
Birgit Niva, ordf
Lena Antti, kassör
Karin Tordne, sekr
Ulla Rantapää
Ann-Mari Niva

Suppleanter:
Anna-Lena Wärja
Anna Oja

Valberedning:
Olle Hagman
Maritta Ragnegren