kontakt

Föreningen KulturEkotharjugardendesign
Harju 146
953 93  KARUNGI

info@kulturikorpi.se

Birgit Niva, ordf
tel 070-258 59 10

Organisationsnummer: 802474-5526

Kontakta oss gärna för mer information om kommande aktiviteter!