på gång

Pokerstigen utvecklas – vandra, ta en paus vid grillplatsen, kanske upptäcker du nya spännande motiv.

Vandringsleder och stigar i Korpikylä”.

Kom gärna med förslag på aktiviteter; studiebesök, föreläsningar mm.

Vår trampade logo i Vuopioviken den 23 mars 2021, under ledning av Rudi Geisler

Boken ”Korpikylä – Husen i byn” har rönt stort intresse, det finns ännu några exemplar kvar att köpa! Vi planerar för att fortsätta med dokumentation av berättelser/anekdoter och fotografier från byn. Hoppas många vill bidra!