på gång

Vi planerar skyltning och konst längs ”pokerstigen, pokerinpolkku”.
Nu är det nära! Röjning och skyltplacering sker i sommar.

Vandringsleder och stigar i Korpikylä”.

Och studieresa i sommar, kom med förslag!

Ifjol trampade vi vår logo i Vuopioviken den 23 mars, under ledning av Rudi Geisler

Boken ”Korpikylä – Husen i byn” har rönt stort intresse, det finns ännu några exemplar kvar att köpa! Vi planerar för att fortsätta med dokumentation av berättelser/anekdoter och fotografier från byn. Hoppas många vill bidra!