på gång

Nu ser vi fram emot aktiviteter runt ”pokerstigen, pokerinpolkku” inklusive pubkväll med utsikt över nejden.

6 juli åkte 16 medlemmar med turbåten ut till Sandskär i finvädret! En härlig dag med vandring och bad och kapellbesök.

Vi har trampat vår logo i Vuopioviken den 23 mars, under ledning av Rudi Geisler

Boken ”Korpikylä – Husen i byn” har rönt stort intresse, det finns ännu några exemplar kvar att köpa! Vi planerar för att fortsätta med dokumentation av berättelser/anekdoter och fotografier från byn. Hoppas många vill bidra!

Pandemin gör det fortsatt svårt att träffas många tillsammans även nu 2021. Men 2019 utformade vi en karta med ”Vandringsleder och stigar i Korpikylä”.  Och det är en aktivitet som passar också i år. Vi kommer att hålla Korpikyläs del av Marialeden röjd och också pokerin polku. God vandring önskar vi er alla!