på gång

Fredag 8 april kl 19.
Berättarkväll på Nivagården
Tema: en plats i byn

Välkommen!
Anmälan till info@kulturikorpi.se
alternativt ring Lena 070-6358127