på gång

I januari fortsätter studiecirkeln om ”Husen i Korpikylä”.

Årets första möte är tisdagen den 23 januari kl 18.30 på Harjugården. Därefter träffas vi varannan tisdag.
Välkommen att medverka!

KulturEkots årsmöte 2018 hålls söndagen den 18 mars.