på gång

Pokerstigen utvecklas – vandra, ta en paus vid grillplatsen, kanske upptäcker du nya spännande motiv.

Vandringsleder och stigar i Korpikylä”.

Inspirerande målning med Olle i ateljen under sommaren 2024.

Vi planerar för en konstresa till Helsingfors!

Vår trampade logo i Vuopioviken den 23 mars 2021, under ledning av Rudi Geisler

Boken ”Korpikylä – Husen i byn” har rönt stort intresse, det finns ännu några exemplar kvar att köpa! Vi jobbar på med boken om Matkakoski som ska färdigställas under 2024. Och vi planerar för att fortsätta med dokumentation av berättelser/anekdoter och fotografier från byn. Hoppas många vill bidra!