på gång

Lördag 20 maj arbetar vi med röjning, skyltning och konst längs ”pokerstigen, pokerinpolkku”. Vi samlas kl 9 vid gamla skolan och efter utfört arbete fikar vi tillsammans, välkommen att delta!

Vandringsleder och stigar i Korpikylä”.

Kom gärna med förslag på aktiviteter; studiebesök, föreläsningar mm.

Vår trampade logo i Vuopioviken den 23 mars 2021, under ledning av Rudi Geisler

Boken ”Korpikylä – Husen i byn” har rönt stort intresse, det finns ännu några exemplar kvar att köpa! Vi planerar för att fortsätta med dokumentation av berättelser/anekdoter och fotografier från byn. Hoppas många vill bidra!