på gång

näver1Vi har skördat näver och har nu i juli en sommarkurs
i näverslöjd för medlemmar.

Till hösten fortsätter studiecirkeln om ”Husen i Korpikylä”.
Fotografering av husen sker under sommaren.
Välkommen att medverka!